Si sannheten

Ta tak som om sannheten gjelder

3 krav

 1. Økologi før økonomi!

  Evig økonomisk vekst er galskap. Myndighetene må fortelle sannheten om at vår økonomiske vekst, høye CO2-utslipp og økende forbruk ødelegger vårt livsgrunnlag, og at hurtige og grunnleggende samfunnsendringer er nødvendig. Naturen og livet på jorda er en forutsetning for økonomien og demokratiet vårt.

 2. Vi må gjøre alt nå!

  Vi står allerede i en klima- og naturkatastrofe og radikale grep må tas nå. Jo lenger vi venter, jo verre blir konsekvensene. Myndighetene må igangsette alle nødvendige tiltak som:

  • Stopp utviklinga, start avviklinga: Myndighetene må følge vitenskapelig konsensus og stoppe planlagte oljeprosjekt, kutte alle fossile subsidier, investeringer og utvinningstillatelser, samt iverksette en troverdig og rettferdig omstillingsplan for oljenæringen.
  • La naturen leve: Vi må møte naturen med respekt og takknemlighet. Naturen er mer enn ressurser, den er vårt livsgrunnlag og har verdi i seg selv. Vi krever at myndighetene prioriterer økologiens tålegrenser framfor økonomisk vekst som førende prinsipp i alle våre samfunnssystem.
  • Klimarettferdighet nå: Norge har et spesielt stort historisk ansvar for klima- og naturkrisen på grunn av vårt høye forbruk og eksport av olje- og gass. Vi krever at myndighetene lytter til verdens mest klimautsatte og imøtekommer Debt for Climate sitt krav om at land som Norge må tilbakebetale sin klimagjeld.

 3. Styrk demokratiet!

  Vårt politiske system har sviktet i møte med klima- og naturkrisen. Vi trenger politikk som ser lengre enn til neste valg, er uavhengig av pengemakt og respekterer de mest klimautsatte i verden og framtidige generasjoner. Krisen roper på omfattende tiltak med solid folkelig forankring. Derfor krever vi at myndighetene oppretter borgerråd som skal foreslå konkrete, langsiktige tiltak for å håndtere klima- og naturkrisen.

10 verdier & prinsipper

 1. VI HAR EN FELLES VISJON OM FORANDRING
  Vi ønsker å skape en levedyktig verden for alt liv som kommer etter oss.
 2. VI GJØR DET SOM KREVES
  Vi har som mål å fremtvinge nødvendig systemendring ved å mobilisere minst 3,5% av befolkningen – dette vil skje ved bruk av metoder som momentum-drevet organisering.
 3. VI TRENGER EN LEVEDYKTIG KULTUR
  Vi ønsker å skape en kultur som er livskraftig, motstandsdyktig og med evne til tilpasning.
 4. VI UTFORDRER OSS SELV OG DET GIFTIGE SYSTEM VI LEVER I
  Vi forlater vår komfortsone og går til aksjon for å skape endring.
 5. VI VERDSETTER REFLEKSJON OG LÆRING
  Etter handling følger en syklus av refleksjon, læring og planlegging av kommende aktiviteter og aksjoner. Vi tar lærdom fra andre bevegelser og hendelser og av våre egne erfaringer.
 6. VI ØNSKER ALLE VELKOMMEN MED HELE SEG
  Vi jobber aktivt for å skape tryggere og mer tilgjengelige arenaer for alle.
 7. VI GÅR INN FOR Å REDUSERE MAKTKONSENTRASJONER
  Vi ønsker å bryte ned makthierarkier for en mer rettferdig deltagelse.
 8. VI KLANDRER INGEN
  Vi lever alle i et defekt system hvor individet ikke kan klandres.
 9. VI PRAKTISERER IKKEVOLD
  Ikkevold er den mest effektive måten å skape endring på.
 10. VI ER GRUNNLAGT PÅ SELVSTYRE OG DESENTRALISERING
  Sammen skaper vi de strukturene vi trenger for å utfordre makten. Alle som følger Extinction Rebellions verdier og prinsipper kan gå til aksjon i Extinction Rebellions navn.
Extinction Rebellion Norway
Extinction Rebellion Norway
Extinction Rebellion Norway

VIL DU STØTTE OSS?

Vår økonomi går uten unntak til å finansiere opprøret.
Det kan være finansiering av bøter, materiell, plakater o.l.

Støtt opprøret:

Doner

KLIMAENDRINGER = MASSEUTRYDDELSE