VI ER I EN NØDSITUASJON

Livet på planeten vår er i krise. Klimaet endrer seg raskt og fremtiden vår står på spill. Tap av artmangfold. Avlingssvikt. Sosialt og økologisk sammenbrudd. Masseutryddelse. Tiden renner ut, og myndighetene har feilet i å håndtere krisen. Extinction Rebellion ble grunnlagt for å gjøre noe med dette.

VI HAR EN MORALSK RETT OG PLIKT TIL Å HANDLE

HVA GJØR VI?

VI GJØR OPPRØR

Vi står i en krise, men lite skjer. Tradisjonelle strategier som underskriftskampanjer, lobbyvirksomhet, demonstrasjoner og stemmegivning ved valg har feilet på grunn av mektige økonomiske og politiske motkrefter. Vår strategi er opprør; ikkevoldelig og forstyrrende sivil ulydighet, sammen med markeringer som bruker sterk symbolikk for å vekke folk til handling.

Extinction Rebellion er en desentralisert, internasjonal og partipolitisk uavhengig bevegelse som ble startet i Storbritannia i 2018. Nå finnes det hele 1010 lokale grupper i 87 land.

XR er ikke en tradisjonell miljøvernorganisasjon. Vi er også en menneskerettighetsbevegelse - som kjemper for retten til en levelig framtid. Ikke bare for oss, men også for de som bor i det globale sør, for de som enda ikke er født, og for alt liv i naturen.

Vi er også en demokratibevegelse. Vi ønsker å styrke demokratiet vårt, og tror at deliberativt demokrati og borgerråd er selve løsningen for å få til en rettferdig og effektiv politikk i møte med klima- og naturkrisen.

Vi anerkjenner at ikkevold og sivil ulydighet har vært viktig opp gjennom historien i kampen for sivile rettigheter og frihet. Vi tror at makten ligger hos folket, og at vi sammen kan presse myndighetene til handling - for å beskytte naturen, vårt livsgrunnlag og vår framtid her på jorden.

HVA VIL VI?

VÅRE KRAV

1

ØKOLOGI FØR ØKONOMI

Evig økonomisk vekst er galskap. Myndighetene må fortelle sannheten om at vår økonomiske vekst, høye CO2-utslipp og økende forbruk ødelegger vårt livsgrunnlag, og at hurtige og grunnleggende samfunnsendringer er nødvendig. Naturen og livet på jorda er en forutsetning for økonomien og demokratiet vårt.

2

VI MÅ GJØRE ALT NÅ

Vi står allerede i en klima- og naturkatastrofe og radikale grep må tas nå. Jo lenger vi venter, jo verre blir konsekvensene. Myndighetene må igangsette alle nødvendige tiltak som:

STOPP UTVIKLINGA, START AVVIKLINGA: Myndighetene må følge vitenskapelig konsensus og stoppe planlagte oljeprosjekt, kutte alle fossile subsidier, investeringer og utvinningstillatelser, samt iverksette en troverdig og rettferdig omstillingsplan for oljenæringen.

LA NATUREN LEVE: Vi må møte naturen med respekt og takknemlighet. Naturen er mer enn ressurser, den er vårt livsgrunnlag og har verdi i seg selv. Vi krever at myndighetene prioriterer økologiens tålegrenser framfor økonomisk vekst som førende prinsipp i alle våre samfunnssystem.

KLIMARETTFERDIGHET NÅ: Norge har et spesielt stort historisk ansvar for klima- og naturkrisen på grunn av vårt høye forbruk og eksport av olje og gass. Vi krever at myndighetene lytter til verdens mest klimautsatte og imøtekommer Debt for Climate sitt krav om at land som Norge må tilbakebetale sin klimagjeld.

3

STYRK DEMOKRATIET

Vårt politiske system har sviktet i møte med klima- og naturkrisen. Vi trenger politikk som ser lengre enn til neste valg, er uavhengig av pengemakt og respekterer de mest klimautsatte i verden og framtidige generasjoner. Krisen roper på omfattende tiltak med solid folkelig forankring. Derfor krever vi at myndighetene oppretter borgerråd som skal foreslå konkrete, langsiktige tiltak for å håndtere klima- og naturkrisen.

HVA KAN DU GJØRE?

ENGASJER DEG

Alle kan bidra i Extinction Rebellion. Kanskje er du flink til å organisere, ønske nye medlemmer velkommen, poste på sosiale media, henge opp plakater, dele ut flyers, lage mat eller drifte en nettside? Da er du hjertelig velkommen i bevegelsen vår. Kanskje er du klar for å melde deg på et kurs i ikkevoldelig direkte aksjon og delta i sivil ulydighet? Vi trenger deg også.

Om du ikke har så mye tid til overs kan du støtte arbeidet vårt økonomisk. Vi får ingen statsstøtte og alle våre inntekter er gaver. Vi setter pris på små og store bidrag.

Om du har hverken tid eller penger, kan du bli en sofarebell! Følg og støtt oss på sosiale media, pynt jakken din med en XR-pin, og diskuter klimakrisen med folk rundt deg. Kanskje klarer du å verve noen til XR?

Har du lyst til å gå til aksjon med en gang? Det er ikke noe i veien for det. Alle som er enige i XR sine 10 prinsipper og verdier kan gå til aksjon i Extinction Rebellion sitt navn. Finnes det ikke noe lokallag der du bor? Da kan du starte et. Kontakt oss, så skal vi gi deg hjelp og støtte.

Vi trenger deg, hvem du enn er, uansett om du har mye eller lite tid å bidra med. Sammen bygger vi en kraftfull bevegelse der alle er velkommen. Sammen er vi ustoppelige.

HVA SKJER?

BLI MED PÅ NOE

Har du lyst til å bli med på en aksjon, et kurs, et foredrag, et møte eller en workshop? Her kan du sjekke hva som skjer framover.

NOE NYTT?

HOLD DEG OPPDATERT

Det skjer noe hele tiden i XR. På nyhetssiden kan du lese både nye og gamle nyheter. På pressesiden legger vi ut pressemeldinger. Hver uke sender vi ut et nasjonalt nyhetsbrev som du kan abonnere på. Det er en fin måte å holde deg oppdatert på. Om du ombestemmer deg kan du melde deg av når som helst.

FÅ NYHETSBREVET