Si sannheten

Ta tak som om sannheten gjelder

3 krav

 1. Fortell sannheten!

  Myndighetene må fortelle sannheten om det livstruende klimasammenbruddet og den økologiske krisen, og om nødvendigheten av hurtige og gjennomgripende omstillinger.

 2. Ta tak nå!

  Myndighetene må handle for å stoppe ødeleggelsen av biosfæren og masseutryddelsen av arter, og redusere klimagassutslippene til netto null innen 2025.

 3. Styrk demokratiet!

  Myndighetene må etablere og lytte til avgjørelsene fra et rådgivende, representativt borgerråd for å sikre en rettferdig omstilling til et bærekraftig samfunn.

10 verdier & prinsipper

 1. VI HAR EN FELLES VISJON OM FORANDRING
  Vi ønsker å skape en levedyktig verden for alt liv som kommer etter oss.
 2. VI GJØR DET SOM KREVES
  Vi har som mål å fremtvinge nødvendig systemendring ved å mobilisere minst 3,5% av befolkningen – dette vil skje ved bruk av metoder som momentum-drevet organisering.
 3. VI TRENGER EN LEVEDYKTIG KULTUR
  Vi ønsker å skape en kultur som er livskraftig, motstandsdyktig og med evne til tilpasning.
 4. VI UTFORDRER OSS SELV OG DET GIFTIGE SYSTEM VI LEVER I
  Vi forlater vår komfortsone og går til aksjon for å skape endring.
 5. VI VERDSETTER REFLEKSJON OG LÆRING
  Etter handling følger en syklus av refleksjon, læring og planlegging av kommende aktiviteter og aksjoner. Vi tar lærdom fra andre bevegelser og hendelser og av våre egne erfaringer.
 6. VI ØNSKER ALLE VELKOMMEN MED HELE SEG
  Vi jobber aktivt for å skape tryggere og mer tilgjengelige arenaer for alle.
 7. VI GÅR INN FOR Å REDUSERE MAKTKONSENTRASJONER
  Vi ønsker å bryte ned makthierarkier for en mer rettferdig deltagelse.
 8. VI KLANDRER INGEN
  Vi lever alle i et defekt system hvor individet ikke kan klandres.
 9. VI PRAKTISERER IKKEVOLD
  Ikkevold er den mest effektive måten å skape endring på.
 10. VI ER GRUNNLAGT PÅ SELVSTYRE OG DESENTRALISERING
  Sammen skaper vi de strukturene vi trenger for å utfordre makten. Alle som følger Extinction Rebellions verdier og prinsipper kan gå til aksjon i Extinction Rebellions navn.
Extinction Rebellion Norway
Extinction Rebellion Norway
Extinction Rebellion Norway

VIL DU STØTTE OSS?

Vår økonomi går uten unntak til å finansiere opprøret.
Det kan være finansiering av bøter, materiell, plakater o.l.

Støtt opprøret:

Doner

KLIMAENDRINGER = MASSEUTRYDDELSE