OM OSS

Extinction Rebellion er en internasjonal bevegelse som bruker ikkevoldelig sivil ulydighet i et forsøk på å stoppe masseutryddelse og minimere risikoen for sosial kollaps.

Hvorfor vi finnes

Vi står i en krise uten sidestykke. Andre strategier har vært prøvd uten særlig effekt, men historien har vist oss gang på gang at sivil ulydighet er et effektivt og viktig verktøy for å skape nødvendig endring. Extinction Rebellion Norge eksisterer fordi den norske regjeringen nekter å innføre den nødvendige politikken for å gi mennesker trygghet - i stedet fortsetter de å hjelpe industriene som setter livene våre i fare. Vi aksjonerer på kreative, fredelige og ofte forstyrrende måter for å tvinge frem nødvendig handling.

Hvem vi er

Vi er vanlige folk i alle aldre som er veldig bekymret for natur- og klimakrisa. Vi er foreldre som forsvarer barna våre, vi er barn som ønsker å ha en fremtid og vi er besteforeldre som gjør opprør for livet. Siden starten i 2018, har vi i XR Norge sanket erfaring og kunnskap om bruk av ikkevoldelig motstand i Norge. Vi er en voksende sosial bevegelse med folk som er villige til å gjøre det som trengs for å skape endring, med ikkevold som ramme rundt alt vi gjør.