OM OSS

Extinction Rebellion er en internasjonal bevegelse som bruker ikkevoldelig sivil ulydighet i et forsøk på å stoppe masseutryddelse og minimere risikoen for sosial kollaps.

Hvorfor vi finnes

Vi er midt i en krise uten sidestykke. Vi eksisterer fordi myndighetene våre nekter å innføre den nødvendige politikken for å gi innbyggerne trygghet. I stedet fortsetter de å hjelpe de samme industriene som setter livene våre i fare. Vi aksjonerer på kreative, fredelige og ofte forstyrrende måter for å tvinge frem nødvendig handling. Historien har nemlig vist oss gang på gang at sivil ulydighet er et effektivt og viktig verktøy for å skape nødvendig endring.

Hvem vi er

Vi er alle slags vanlige folk som er veldig bekymret for natur- og klimakrisen. Vi er foreldre som forsvarer barna våre, vi er barn som ønsker å ha en fremtid og vi er besteforeldre som gjør opprør for livet. Siden starten i 2018, har vi i XR Norge sanket erfaring og kunnskap om bruk av ikkevoldelig motstand i Norge. Vi er en voksende sosial bevegelse med folk som er villige til å gjøre det som trengs (innenfor rammen av ikkevold) for å skape endring.