VERDIER OG PRINSIPPER

1. VI HAR EN FELLES VISJON OM FORANDRING

Vi ønsker å skape en levedyktig verden for alt liv som kommer etter oss.

2. VI GJØR DET SOM KREVES

Vi har som mål å fremtvinge nødvendig systemendring ved å mobilisere minst 3,5% av befolkningen – dette vil skje ved bruk av metoder som momentum-drevet organisering.

3. VI TRENGER EN LEVEDYKTIG KULTUR

Vi ønsker å skape en kultur som er livskraftig, motstandsdyktig og med evne til tilpasning.

4. VI UTFORDRER OSS SELV OG DET GIFTIGE SYSTEM VI LEVER I

Vi forlater vår komfortsone og går til aksjon for å skape endring.

5. VI VERDSETTER REFLEKSJON OG LÆRING

Etter handling følger en syklus av refleksjon, læring og planlegging av kommende aktiviteter og aksjoner. Vi tar lærdom fra andre bevegelser og hendelser og av våre egne erfaringer.

6. VI ØNSKER ALLE VELKOMMEN MED HELE SEG

Vi jobber aktivt for å skape tryggere og mer tilgjengelige arenaer for alle.

7. VI GÅR INN FOR Å REDUSERE MAKTKONSENTRASJONER

Vi ønsker å bryte ned makthierarkier for en mer rettferdig deltagelse.

8. VI KLANDRER INGEN

Vi lever alle i et defekt system hvor individet ikke kan klandres.

9. VI PRAKTISERER IKKEVOLD

Ikkevold er den mest effektive måten å skape endring på.

10. VI ER GRUNNLAGT PÅ SELVSTYRE OG DESENTRALISERING

Sammen skaper vi de strukturene vi trenger for å utfordre makten. Alle som følger Extinction Rebellions verdier og prinsipper kan gå til aksjon i Extinction Rebellions navn.