RETNINGSLINJER FOR FINANSER

Extinction Rebellion Norge (XRN) er en del av den internasjonale opprørsbevegelsen Extinction Rebellion, som kjemper for retten til en levelig klode med tre krav og ti verdier og prinsipper.

I dette dokumentet ønsker XRN å tydeliggjøre bruken av organisasjonens penger, og understreke viktigheten av gjennomsiktighet i denne prosessen.

HVOR KOMMER PENGENE FRA?

XRNs penger kommer fra enkeltpersoner som donerer penger av egen fri vilje. XRN opererer ikke med medlemskontingent, men mottar donasjoner fra enkeltpersoner, enten som regelmessige innbetalinger eller enkeltbeløp til bankkonto 12546297436 eller Vipps 556602.

I tillegg søker XRN om penger fra XRs internasjonale støtteapparat (IST) som regelmessig gjør det mulig å søke om penger til forskjellige formål, som kurs, foredrag, regionalt samarbeid, regenerativ kultur og sammenkomster.

XRN ønsker å opprette en arbeidsgruppe for kronerulling, med ansvar å søke om penger fra fond og organisasjoner, men har ennå ikke denne kapasiteten. Hvis du kunne tenke deg å jobbe i denne arbeidsgruppen, ta kontakt med Økonomi.

HVA BLIR PENGENE BRUKT TIL?

Våre økonomiske ressurser går uten unntak til å finansiere opprøret.

XRN HAR FØLGENDE BANKKONTOER:

Bankkonto 12546297436 brukes til utgifter relatert til kurs, foredrag, materiell til aksjoner, reiseutgifter, digital infrastruktur, med mer. Kontoens vipps: 556602

1254.63.04017 er en solidaritetskonto for støtte til aktivister som har blitt dømt for sivil ulydighet. Kontoens vipps: 569161

1254.63.07415 er reservert leien til kontoret i Oslo i Schweigaardsgate 34C og utgifter i forbindelse med medlemsmøter.

HVORDAN BLIR PENGENE HÅNDTERT:

Pengene i XRN blir håndtert av arbeidsgruppen Økonomi. Arbeidsgruppen refunderer arbeidsgruppenes og lokallagenes utgifter mot kvittering og vurderer søknader om finansiering av forskjellige prosjekter. Bortsett fra leien til kontoret i Oslo og utgifter til den digitale infrastrukturen er det for øyeblikket ingen faste utgifter.

XRNs årsregnskap og årsbudsjett skal bli fremlagt foreningens årsmøte for godkjenning.

MANDATET TIL ARBEIDSGRUPPEN ØKONOMI ER Å:
  • Holde daglig kontroll med XRNs økonomi.
  • Sikre at XRN har nok penger til å oppfylle bevegelsens formål og finansiere dens lokale og nasjonale aksjoner
  • Sikre at økonomien er ivaretatt på en gjennomsiktig og ansvarlig måte.
  • Sikre at de som arbeider med økonomiske prosesser har nødvendig retningslinjer, organisatorisk forståelse og materiell.
  • Sikre at det er balanse mellom inntekter og utgifter.
  • Utarbeide et årsbudsjett som gjøres tilgjengelig for XRNs styre og årsmøte, og holde budsjettkontroll.
  • Utarbeide et årsregnskap som gjøres tilgjengelig for XRNs styre og årsmøte.
  • Sikre at penger blir samlet inn fra støttepersoner og gjennom pengerulling.
  • Sikre at pengebruken i XRN skjer i overensstemmelse med bevegelsens selvorganiserende system og uten at enkeltpersoner får uforholdsmessig mye innflytelse over XR strategier og aksjoner.