INTRODUKSJON TIL XR'S KRAV VERDIER OG PRINSIPPER

NATIONAL
THURSDAY 04/04/2024
17:00 - 18:30
DIGITAL
PÅMELDING

Lurer du på hvordan XR fungerer? Vil du vite mer om hvorfor vi bruker sivil ulydighet, og lurer på hvordan du kan passe inn i bevegelsen? Bli med på introduksjonskurs der du får innblikk i XRs “DNA”.

Kurset er for alle som vil fordype sin forståelse av XRs krav, prinsipper og verdier og vi anbefaler sterkt at alle nye medlemmer tar kurset.
🌍
Vi ser på bakgrunnen til XR, vår strategi og organisasjonens struktur – du vil få en guide til XRs arbeidsgrupper og hjelp til å finne fram til et sted du kan være aktiv.
🙋
Hoveddelen av kurset er en presentasjon – du inviteres til å lytte og lære. Men det vil og finnes rom for å reflektere i smågrupper underveis.
👨‍👨‍👦‍👦
Påmelding til kurset gjøres gjennom å fylle i skjemaet: https://xrb.link/XX9r22BZ0Ze.

Published 03/20/2024

Updated 03/24/2024