KURS I SIVIL ULYDIGHET

BERGEN
SUNDAY 06/09/2024
11:00 - 17:00
KULTURHUSET DANCKERT KROHN, BERGEN
PÅMELDINGSSKJEMA

📢 Kurs i Sivil Ulydighet (IVDA: ikke-voldelig direkte aksjon) 📢

Kursets mål er at du skal kjenne deg godt forberedt når du deltar i aksjon og at du får større forståelse for bruk av ikkevold som strategisk hjelpemiddel for å oppnå samfunnsendring.

Bli med å gi klar beskjed til makthaverne og beslutningstakerne om hva som er greit og ikke og hvilket type samfunn vi ønsker!

Men først… Ta kurs i Sivil ulydighet (IVDA: Ikke-Voldelig Direkte Aksjon).

Praktisk info: søndag 9. juni kl. 11:00 - 17:00

I Peisestuen på Kulturhuset Danckert Krohn, Kong Oscars gate 54, 5017 Bergen

Kurset er gratis, og det serveres varm vegansk lunsj 💚

Vennligst fyll ut påmeldingskjema.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

📢 Civil Disobedience workshop (NVDA: non-violent direct action) 📢

The aim of the workshop is for you to feel well prepared when you take part in “red” actions and to gain a greater understanding of the use of nonviolence as a strategic tool for achieving social change.

Join us in sending a clear message to those in power and decision-makers about what is acceptable and what is not, and what kind of society we want!

But first… Attend a workshop in Civil Disobedience (NVDA: Non-Violent Direct Action).

Practical info: Sunday 9 June 11:00 - 17:00

In Peisestuen at Kulturhuset Danckert Krohn, Kong Oscars gate 54, 5017 Bergen

The course is free and a hot vegan lunch will be served 💚

Please fill out this registration form.

Published 05/22/2024

Updated 05/22/2024