MARKERING FORAN SLOTTET: OLJEFESTEN ER OVER

OSLO
FRIDAY 06/07/2024
10:15 - 11:00
SLOTTSBAKKEN, OSLO

Våre fredagsdemonstrasjoner har pågått i to år og vil fortsette hver fredag inntil politikerne fører en politikk som gir håp for fremtiden.

Den norske regjeringa bygger veier gjennom uerstattelig natur, samtidig som det deles ut oljeutvinningskonsesjoner som aldri før.
🛢
Vi vil stå helt fredelig med bannerne “Oljefesten er over” og “Nei til E6 i Lågendeltaet” mens regjeringsbilene kjører forbi på vei til statsråd klokka 11.
🚗
Dette er en effektiv måte å få vårt viktige budskap fram til våre beslutningstakere. Våre fredagsdemonstrasjoner har pågått i to år og vil fortsette hver fredag inntil politikerne fører en politikk som gir håp for fremtiden. Alle som har mulighet til å delta i markeringen, er velkomne.

Published 03/20/2024

Updated 05/26/2024