STUDENTMARSJ

BERGEN
THURSDAY 04/25/2024
12:15
STUDENTSENTERET, PARKVEIEN 1, BERGEN

Vi blir med Stopp Oljeletinga Bergen i en marsj der vi sammen krever at UiB kommuniserer offentlig sin støtte for Klimautvalget 2050 sine anbefalingene om at “det utarbeides en strategi for sluttfasen av norsk petroleumsvirksomhet”.

Dato: 25.04.2024
Tid: 12:15
Sted: foran Studentsenteret, Parkveien 1, 5007 Bergen

Mål: Marsjen er rettet mot rektoren ved UiB Margareth Hagen. Stopp Oljeletinga Bergen krever at UiB kommunisere offentlig sin støtte for Klimautvalget 2050 sine anbefalingene om at “det utarbeides en strategi for sluttfasen av norsk petroleumsvirksomhet, og at denne legges frem for Stortinget så raskt som mulig. Utvalget tilrår at det ikke gis ytterligere tillatelser til leting, utvinning (PUD), eller anlegg og drift (PAD) inntil en slik strategi er ferdigstilt.”

✊ Er du enig med kravet? Ja? Bli med 12:15 den 25.04.2024 foran Studentsenteret for å vise din støtte!

🌍Marsjen er åpen for alle som også ser verdien av en levelig framtid både her i Bergen og resten av jordkloden

✉️ Vennligst meld din interesse seneste onsdag 24.04.2024 kl12:00 via mail bergen@stoppoljeletinga.no, eller send oss en dm på Instagram @bergen.vs.olje.

Published 04/14/2024