VEIEN VIDERE FOR XR NORGE

NATIONAL
TUESDAY 03/14/2023
19:00
EXTERNAL LINK

Bli med på felles møte for alle i XR Norge tirsdag 14. mars kl. 19:00-21:00

Nå i vinter har en ny arbeidsgruppe begynt å jobbe med å oppdatere XR Norges strategi. Ting er i bevegelse. Samtalen om natur, klima og menneskerettigheter forandrer seg. Den norske miljøbevegelsen er i endring.

Hva ønsker vi at XR Norge skal være i vår sammenheng i 2023? For å mobilisere og motivere må vi kunne være tydelige på hvem vi er og hva vi vil.

Strategigruppa vil framover holde flere åpne møter for å informere om prosjektet og for å gi rom for diskusjon og innspill. Dette er et første av disse. Vi ønsker at du deltar i den samtalen, så bli med!

Bli med på møtet digitalt her: https://us06web.zoom.us/j/81279201210

Eller delta på Greenhouse i Oslo.

Facebook-arrangementet: https://fb.me/e/48R3aEdsr

Kontakt oss på strategi@extinctionrebellion.no om du har spørsmål eller innspill. Det er også fullt mulig å bli en del av strategigruppa - du kan delta digitalt på de ukentlige møtene.

Published 03/05/2023