BREV TIL KONGEN OG KONGEHUSET

Til Hans Majestet Kong Harald, Prinsesse Ingrid Alexandra og resten av Kongehuset

Vi var mange som ble rørt under nyttårstalen. «Vi trenger nå alles utålmodighet før tiden renner ut for oss. Dette kan jeg ikke uttrykke sterkt nok» sa du om de unges bekymring for en natur i krise og oppfordret verdens ledere til å følge opp sine mål med handling. Tusen takk. Endelig følte vi oss sett og anerkjent i sorgen over en framtid som blir tatt fra oss.

Prinsesse Ingrid Aleksandra har også på eksemplarisk vis løftet fram klima- og naturkrisen som en eksistensiell trussel mot våre samfunn. Nå må Kongehuset følge opp fine ord med handling.

Kongehuset er kongelig beskytter av en av verdens største oljekonferanser – ONS. ONS er en organisasjon og konferanse som systematisk jobber for å grønnvaske næringen og forlenge oljealderen. ONS sitt mål om fortsatt olje- og gassutvinning tiår fram i tid har katastrofale og dødelige konsekvenser. Kongehuset har blod på sine hender ved å beskytte en organisasjon som aktivt jobber for å forverre framtidens livsvilkår til fordel for profitt.

Et krav for kongelig beskytterskap er at organisasjonen ikke skal være kontroversiell.

I hvilken verden tror Kongehuset at å beskytte en av verdens største oljekonferanser ikke er kontroversielt? Fossile brensler utgjør den største trusselen mot menneskerettigheter, økonomisk stabilitet og basale menneskelige behov i vår tid. Kongehuset sin beskyttelse av ONS vitner om dobbeltmoral og en grunnleggende mangel på utålmodighet og kriseforståelse.

Stå for dine ord, Kong Harald. Vi alle bærer et ansvar, spesielt de med makt. Trekk tilbake den kongelige beskyttelsen av oljekonferansen ONS.

Hvis ikke vil Extinction Rebellion aksjonere sivilt ulydig mot slottet i opptakten til ONS. Vi er mennesker i alle aldre, fra alle samfunnslag, som er strengt ikke-voldelige og vil ikke utgjøre noen fare for Kongefamilien, men vi vil se oss nødt til å aksjonere for å vise at Kongehuset, i likhet med politikere og oljeselskap, nekter å følge opp fine ord med handling.

Valget er ditt. Om du beskytter ONS vil det stå igjen som enhistorisk skamplett. Prinsesse Alexandra er velkommen til å sette seg ned med oss. Ønsker Kongen å møte oss for dialog vil vi varmt takke ja ved en invitasjon.

Med vennlig og rebelsk hilsen,

Jonas Kittelsen, Elisabet Breen og Milla Haugen, talspersoner for Extinction Rebellion

Published 06/27/2024