ERKLÆRING ANGÅENDE SITUASJONEN I PALESTINA

Ingen klimarettferdighet uten menneskerettigheter

Frem til nå har mange i XR Norge støttet og vært tilstede i solidaritetskampen for Palestina. Dette er XR Norges offisielle erklæring om det pågående folkemordet i Gaza.

Hamas sitt horrible angrep på sivile 7. oktober 2023 var fullstendig uakseptabelt. Det rettferdiggjør allikevel ikke den enormt uproporsjonale og overveldende brutaliteten og forakten for menneskers liv og verdighet som Israel har svart med. Israels apartheidregime og pågående folkemord er klare brudd på folkeretten, og Norges delaktighet i dette kan ikke aksepteres.

Om vi skal tro på klimarettferdighet må det være basert på en underliggende tro på menneskers likeverd og alt det innebærer. Klimakrisa kan ikke løses i isolasjon. Uten en dyptgående endring av de destruktive systemene vi lever under, kan vi ikke vinne kampen vi står i. Klimabevegelsen må derfor gå hånd i hånd med den globale menneskerettighetsbevegelsen, i felles kamp mot de samme undertrykkende systemene.

Den Internasjonale Straffedomstolen (ICJ) har avgjort at det er sannsynlig at Israel begår folkemord. I tillegg er den kollektive avstraffelsen det palestinske folk blir utsatt for ulovlig etter internasjonal rett. Til tross for dette er det norske oljefondet Europas største investor i selskaper som produserer våpnene Israel bruker mot Gaza. Disse må Norge umiddelbart trekke seg ut av.

Klimakrisa vil om noen år ha drevet 1/8-del av verdens befolkning på flukt. Det vil føre til mer krig og konflikt og mer støtte til totalitære styrer. Som igjen vil medføre mer ødeleggelse av natur og matproduksjon, økt ressursforbruk og enorme utslipp av klimagasser. I tillegg tar krig og konflikt oppmerksomheten vekk fra den livsviktige kampen for natur og klima. Derfor må vi som krever klimahandling også stå solidarisk med dem som lider under krig, apartheid, okkupasjon og folkemord.

Vi står også sammen med aktivister over hele verden som blir utsatt for sensur, forfølgelse, politivold, tap av rettigheter og rettsforfølgelse. Etter angrepet 7. oktober opplever jøder i Norge, og ellers i verden, mer hat, hets og trusler om vold. Flere forteller at de ikke lenger tør delta i debatter eller fortelle at de er jødiske. På samme måte som det palestinske folk ikke kan holdes kollektivt ansvarlige for Hamas’ handlinger, kan heller ikke det jødiske folket, i og utenfor Israel, holdes kollektivt ansvarlige for den israelske statens handlinger. XR Norge tar avstand fra alle former for rasisme, herunder antisemittisme og islamofobi.

XR Norge vil tilslutte seg og støtte solidaritetsfestivalen Visit Vestbredden i Oslo 11. mai. XR Ung vil 10-14. juni arrangere “Human Rights Violations Protestival” i Oslo, for å sette lys på hvordan oljefondet og oljeindustrien bryter menneskerettigheter. Mothers Rebellion (MR) vil på Afrikas frigjøringsdag 25. mai være en del av et globalt opprør, og MR Norge vil sette fokus på og fortelle historien til Mammaopprøret i Zambia.

#IngenKlimarettferdighetUtenMenneskerettigheter #NoClimateJusticeWithoutHumanRights

Published 05/11/2024