REDD LÅGENDELTAET!

Extinction Rebellion stiller seg bak Naturvernforbundet og Lågendeltaets venner, og vil stoppe bygging av fire-felts motorvei gjennom Lågendeltaet naturreservat.

Statens egne fagfolk har slått fast at å bygge motorvei over Lågendeltaet verken er lov, lønnsomt eller nødvendig. Tvert imot har de vurdert at det vil volde stor skade på det viktige naturområdet et elvedelta er, og de mange rødlista fuglene, insektene og plantene i Lågen.

«Det planlagte tiltaket er vurdert å ha svært negativ konsekvens for verneverdiene i Lågendeltaet. Det er mange våtmarksområder som er nedbygget i Norge, og derfor er det særlig viktig å ta vare på de vi har igjen», sa miljødirektør Ellen Hambro. Likevel prøver politikerne å presse motorveien igjennom ved rå politisk maktbruk. Ikke bare ignorerer de sine egne eksperter og vitenskapen på området, men de gjør skam på den internasjonale Naturavtalen som miljøminister Espen Barth Eide signerte for bare noen få uker siden.

Politikerne tilbyr å verne et annet område for å «kompensere» for tapet. Likevel vil ødeleggelsene i Lågen føre til et netto tap av verdifull natur, uansett hvilke områder som er vernet. Ved å trikse med verneforskriften i Lågendeltaet naturreservat, viser de at vern ikke har noen verdi i seg selv i Norge og enkelt fjernes hvis man vil bygge vei, for eksempel. Derfor utgjør ikke et nytt verneområde noen kompensasjon for tapet av Lågendeltaet.

Dette kan vi ikke akseptere. Extinction Rebellion vil sette hardt mot hardt ved bruk av sivil ulydighet inntil myndighetene innser alvoret, lytter til vitenskapen og lar naturreservatene være i fred. Fra mars måned vil vi aksjonere utenfor Klima- og Miljødepartementet hver onsdag, så lenge som nødvendig.

Published 03/13/2023