PROTEST FORAN STORTINGET

Stortinget må erklære klima- og miljøkrise nå! Protest foran stortinget, 21. juni, fra 11:55

Klokken er Fem på Tolv for klimainnsats. Et Klimabrøl innleder Extinction Rebellions protest foran Stortinget, fredag 21. juni, på den siste dagen i vårsesjonen.

Våre folkevalgte tviholder på «business as usual». Det er uakseptabelt at Stortinget tar tre måneder ferie uten å ha erklært klima- og økologisk krise. Kloden koker. Arktis er i nedsmelting. Ekstremvær rammer landbruk og infrastruktur.

Protesten reiser et krav om tverrpolitisk og dyptgripende politisk samarbeid for å motvirke katastrofene som truer. Norge er langt mer sårbart for klimaendringer og matforsyningskriser enn folk flest er blitt fortalt.

Extinction Rebellions aktivister vil protestere mot at nordmenn ikke fortelles sannheten om truslene fra klimaendringene og den økologiske krisen. Bevegelsens medlemmer er villige til å la seg arrestere, om nødvendig, for å vekke styresmaktene til innsats.

Protesten begynner klokken 11:55 og innledes med stillhet, før Klimabrølet klokken 12.

Det blir appeller fra Klimabrølet, Besteforedrenes klimaaksjon og Extinction Rebellion, samt taler og kunstneriske bidrag fra folk som støtter aksjonen, bl.a Lars Lillo-Stenberg.

Kontakt Nikolai Tangnes for nærmere opplysninger.

Extinction Rebellion benytter seg av ikke-voldelig sivil ulydighet for å tvinge styresmaktene til å erkjenne alvoret og ta de beslutninger som er nødvendige for å motvirke klima- og miljøkrisene verden står overfor. Opprørsbevegelsen formidler at vi befinner oss i en katastrofesituasjon, som krever godt tverrpolitisk samarbeid. Bevegelsen krever at styresmaktene erklærer klima- og økologisk krise. Skottland, Wales, Storbritannia, Irland, Portugal og Canada har fulgt oppfordringen. I Norge har flere kommuner gjort slike vedtak, senest Nesodden. Fylkeskommunene Hedmark, Oppland og Trøndelag har også erklært klimakrise.

Published 06/20/2019