RETTSSAKENE BEGYNNER

Rettssakene mot Extinction Rebellions aktivister begynner - oslo tingrett

Sytten av Extinction Rebellions (XRs) aktivister har ikke vedtatt forelegg etter aksjoner tidligere i år. De påberoper seg nødrett i lys av pågående klimasammenbrudd og økologisk krise, som styresmaktene ikke tar alvorlig. Det er avsatt tre dager til rettssakene omkring aksjonene i Stortinget, utenfor og i Norges bank og utenfor Klima- og Miljødepartementet.

Ekspertvitner vil mandag begrunne den alvorlige nødssituasjonen vi befinner oss i, med manglende innsats fra styresmaktene mot klima- og økologisk krise. Seniorforsker Rasmus Benestad fra Meteorologisk institutt vil gå gjennom hva forskningen på hans fagfelt varlser om klimaendringer og global oppvarming; professor Arne Johan Vetlesen, medforfatter av boken «Hva skal vi svare våre barn?» vil belyse det moralske ansvaret vi har for å gjøre en effektiv innsats nå; Thomas Cottis, høyskolelektor i landbruk og klimakunnskap ved Høgskolen Innlandet, vil vise konsekvenser av global oppvarming for Norges landbruk. Ekspertvitnene stiller i retten fra 12:25-13:55, mandag 16. september. De vil være tilgjengelige for intervjuer etter sine vitnemål.

Sakene føres over tre dager. Første dag er tema stengingen av inngangen til Klima- og Miljødepartementet, 17. juni, der 11 aktivister ble arrestert.
Andre dag vil man primært se på aksjonen inne på Stortinget 12. juni, da XR avbrøt forhandlingene med et krav om at representantene måtte erklære klima- og økologisk krise. Tredje dag behandler retten aksjonen utenfor Norges bank, 24. mai, hvor aktivister stengte inngangen i protest mot Oljefondets investeringer i brunkull.

Oslo Tingrett, C. J. Hambros plass 4. 16. til 18. september, fra klokken 0900-1600 hver dag.

Extinction Rebellion benytter seg av ikke-voldelig sivil ulydighet for å tvinge styresmaktene til å erkjenne alvoret og ta de beslutninger som er nødvendige for å motvirke klimasammenbruddet og den økologiske krisen verden står overfor. Opprørsbevegelsen formidler at vi befinner oss i en nødssituasjon som krever godt tverrpolitisk samarbeid.

Published 09/13/2019