ANDRE ÅPNE MØTE OM XR NORGES STRATEGI

NASJONALT
TIRSDAG 02. MAI 2023
19:00
EKSTERN LENKE

Strategi-prosjektgruppa i Extinction Rebellion Norge ønsker velkommen til det andre åpne møtet

Dette holdes tirsdag 2. mai kl. 18-20, denne gang om vår visjon og narrativ.

Vi mennesker tenker og uttrykker oss gjerne i form av historier, og lager våre egne historier om det som skjer rundt oss. Om XR, klimakampen, og vår rolle som aktivister. Den gode historien er den som samler oss, gir oss en felles forståelse og som motiverer oss til felles handling. Med «visjon» mener vi hva Extinction Rebellion Norge skal være og hvilket samfunn vi ønsker å skape.

Strategigruppa jobber med et forslag til visjon og narrativ som vi ønsker å presentere et utkast av på møtet. Vi vil i god tid i forkant dele mer, slik at dere kan gjøre opp noen tanker på forhånd. Vi er spent på å høre deres innspill! Vi håper at så mange som mulig vil bli med på møtet og om du ikke kan bli med, vil vi gjerne at du sender dine innspill til oss på strategi@extinctionrebellion.no.

Møtet vil holdes fysisk, på Greenhouse i Oslo, og digitalt via Zoom: https://us06web.zoom.us/j/5243032899

Velkommen!

Publisert 17. april 2023