ÅPENT MØTE: SAMTALE OM FØLELSER KNYTTA TIL NATURTAP, KLIMA OG AKTIVISME

DIGITAL
TORSDAG 20. JUNI 2024
19:00 - 21:00
DIGITALT
MØTELENKE

“Nothing but despair can save us” - Theodor Adorno

Velkommen til en samtale om følelser og motivasjon knytta til naturtap, klima og aktivisme.

Livet på jorda dør. Vi står i en eksistensiell krise. Vi må handle, og handling motiveres av følelser.

Hvordan føles det å oppleve sammenbruddet av natur og klima? Kan kunnskapen om dette hjelpe oss i arbeidet med å bygge en bevegelse? Kan følelser som fortvilelse, sinne og sorg drive oss til nødvendig handling eller vil de på sikt bare slite oss ut?

I dette åpne møtet vil to forskere fortelle om hva ulike studier på disse områdene kan lære oss. Det blir spørsmål og svar og samtale.

Knut Ivar Bjørlykhaug har nettopp gjort en studie som undersøker konsekvenser naturtap har for psykisk helse, sosialt liv og relasjonsarbeid. Marion Grau jobber nå med hvordan opplevelsen av klimafølelser henger sammen med sannsynligheten for å engasjere seg i kollektiv klimahandling, hvordan man kan mobilisere flere mennesker til kollektiv handling, og hvordan man kan opprettholde gode mentale vaner for dem som opplever klimaproblemer.

Knut Ivar er fra Nordvest-Norge, og er spesielt knyttet til Fugleøya Runde. Bor for tiden på Nesodden og jobber på VID vitenskapelige høgskole. Han har jobbet som sosialarbeider innen psykisk helse- og rusarbeid i mange år. Han tok etter hvert en doktorgrad/PhD i sosialt arbeid og sosialpolitikk, som utforsker forhold som kan hemme og fremme bedringsprosesser ved langvarige psykiske helsevansker. Temaer som bedringsprosesser, sosial ulikhet i helse, naturtap og helse, naturfilosofi og følelser i natur- og klimakrisens tid, forfølger hans arbeider nå. Han jobber for tiden som lærer og forsker ved fakultet for helsevitenskap, campus Oslo.

Marion Grau er professor i systematisk teologi, økumenikk og missiologi ved MF vitenskapelig høyskole i Oslo. Før hun kom til Oslo, underviste hun ved Graduate Theological Union i Berkeley, California. Hennes nåværende forskningsprosjekter omfatter en konstruktiv teologi om energiomstilling og klimaendringer, petroteologier, ekstraktivisme og klimapsykologi. I tillegg til en rekke kapitler og artikler er hun forfatter av monografiene Pilgrimage, Landscape, and Identity: Reconstructing Sacred Geographies in Norway (Oxford University Press, 2021), Refiguring Theological Hermeneutics: Hermes, Trickster, Fool (Palgrave MacMillan, 2014), Rethinking Mission in the Postcolony: Salvation, Society, and Subversion (T&T Clark/Continuum, 2011) og Of Divine Economy: Refinancing Redemption (T&T Clark/Continuum, 2004).

Publisert 06. juni 2024