INTRODUKSJONSKURS

NASJONALT
TORSDAG 23. MAI 2024
17:30 - 19:30
DIGITALT
PÅMELDING

Ønsker du en bedre oversikt over hvordan XRN fungerer, både i teori og i praksis?

XRNs Introkurs er ikke bare nyttig for nye medlemmer, men også for aktive medlemmer.

Kurset forklarer grunnlaget for samarbeidet innenfor XRN, slik at vi kan jobbe effektivt sammen, og bruke energien vår på felles mål.

I tillegg til XRNs krav, prinsipper og verdier, blir XRs oppnåelse presentert – både nasjonalt og internasjonalt i de siste fem år - med XRNs visjon, strategi og struktur.

Kurset tar i bruk XRs regenerativt kulturen og gir deltakerne anledningen til å dele personlige innsikter.

Aktivt bruk av XRNs prinsipper og verdier er helt nødvendig

XRNs samarbeidsramme, formidlet på Introkurset, utfordrer en god del negative norsk samfunnsnormer. Aktivt bruk av denne rammen øker inkludering og maktfordeling, og gjør konflikter både lavere og lettere å rydde opp. Dette er helt nødvendig for å bygge opp XRN til den massebevegelsen Norge trenger, om vi skal få til de drastiske og radikale samfunnsendringene som kreves for en levelig fremtid.

Påmelding til kurset gjøres gjennom å fylle i skjemaet: https://xrb.link/XX9r22BZ0Ze.

Publisert 21. april 2024

Oppdatert 05. mai 2024