Våren 2022

Stopp Oljeletinga er blitt en selvstendig organisasjon

Stopp Oljeletinga! Startet som en kampanje i XR Norge vinteren 2022. Kampanjen er nå gått ut som en selvstendig organisasjon som er uavhengig av XR Norge. Stopp Oljeletinga var fra starten knyttet til et internasjonalt nettverk med føringer og måter å jobbe på som skilte seg noe fra XRs tradisjonelle måte å organisere seg på.


Som en innledende del av kampanjen aksjonerte Extinction Rebellion mot tog med flybensin og tankbiler på Sjursøya oljeterminal i Oslo Havn perioden 28.03.-08.04.2022.


Denne nettsiden er en historisk event-side om Sjursøya-aksjonene mars-april 2022.

Henvendelser som gjelder Stopp Oljeletinga! i dag, eller deres aktiviteter etter april 2022 rettes til organisasjonen:

Two rebels in action

Hva skjedde?

I løpet av to aksjonsuker 28.03-08.04.2022 ble omlag 100 personer tilknyttet Extinction Rebellion Norge arrestert i seks fredelige aksjoner på Sjursøya oljeterminal i Oslo. Aksjonene var en del av kampanjen «Stopp oljeletinga!», på det tidspunkt en del av XR Norge.


Tankbiler blokkert og besteget
Aktivister hindret tankbiler i å frakte fossilt drivstoff ut av terminalen. Tankbiler ble besteget, og aktivister klatret opp på bilene. Flere lenket seg fast i tankbilene. Politiets antiterror-beredskapstropp Delta deltok i uskjæring av aktivistene og arrestasjoner alle dagene.


Tankbilsjåførene ble møtt med kaffe og kaker, i ekte Extinction Rebellion ikke-volds tradisjon.


Stoppet 300 meter langt tog med flybensin
Grytidlig om morgenen to dager i den første uken lenket aktivister seg i tillegg fast på et 300 meter langt tog med flybensin som skulle til Gardermoen fra samme området.


Sjursøya viktig for fossil energibruk i Norge
Havnen ved Sjursøya i Oslo tar imot om lag 40 prosent av olja som blir forbrukt i Norge. Den er et viktig knutepunkt for fossil energi i landet vårt. De store mengdene med olje som hver dag transporteres ut fra denne havna, viser hvor avhengige vi har blitt av denne formen for ødeleggende brensel.


Del av internasjonal kampanje
Aksjonene på Sjursøya var del av en historisk bølge med sivil ulydighet mot klimapassivitet, i Storbritannia, USA, Australia, Italia, Sveits, Frankrike og Tyskland. Mange ulike borgerrettighetsgrupper som jobber for å ta vare på naturen og sikre framtida var med i kampanjen.

Aksjonistene på Sjursøya hadde to krav:

  • 1: Norske myndigheter erklærer at de øyeblikkelig skal stanse utdeling av letetillatelser for olje på norsk sokkel
  • 2: Regjeringen må legge frem en plan for rettferdig omstilling for arbeiderne i oljesektoren
Juridisk Vurdering

Hva risikerer man ved å gå til aksjon? Du kan laste ned og lese vurderingen utført av en advokat.

Hvorfor?

«Vi må handle raskt. Jeg tror det vi gjør de neste 3-4 årene vi avgjøre menneskehetens skjebne»

       - Sir David King, tidligere vitenskaplig hovedrådgiver for den britiske regjeringen.

«Hvis myndighetene mener alvor med å takle klimakrisen så kan det ikke være noen flere investeringer i olje, kull og gass, fra og med i år.»

       - International Energy Agency, Mai 2021, “Roadmap for the Global Energy Sector”

COP26 feilet fullstendig å legge frem en plan for å redde jorden fra klimakatastrofe. Det ble ikke lagt frem noen meningsfulle løfter om å redusere utslipp. Myndighetene leker med fremtiden vår. De fortsetter å slippe ut CO2 og håper at det vil være mulig å trekke ned utslippene senere.


Vi vet at CO2 i atsmosfæren allerede truer våre liv. Olje har fått en større verdi enn vår kultur, vår arv og våre liv. Det har blitt viktigere enn naturen; viktigere enn hjemmet og framtiden vår.


Støre-regjeringen er like skamløs som Solberg-regjeringen når det gjelder eksport av fossilt brensel og Norge tar overhodet ikke ansvar for bidraget vår eksport gir til klimakrisen. Vi har derfor ikke noe annet valg enn å aksjonere. Det er det første steget i retning av å redde oss fra klimakollaps. Vi har allerede funnet mer olje og gass enn vi kan brenne. Vi må avvikle avhengigheten vi har av fossilt brennstoff, ved å gå over til fornybar energi og redusere behovet for energi.

Road block and banner

Les mer: