MEDLEMSMØTE XR UNG

UNG
MANDAG 10. JUNI 2024
19:00 - 21:00
GREENHOUSE, SCHWEIGAARDSGATE 34C, OSLO

Hver mandag etter Fossilfri Fritidsklubb holder XR Ung møter på Greenhouse i Oslo

XR Ung er et fellesskap for XR-medlemmer under 30 år som både aksjonerer sammen og har det hyggelig sosialt. Nye unge medlemmer er varmt velkomne!

Publisert 24. mars 2024

Oppdatert 24. mars 2024