MUTED BY META

NASJONALT
TIRSDAG 18. JUNI 2024
- 01. JULI 2024 23:59
DIGITALT
FACEBOOK-EVENT

I februar 2024 ble vår (XR Norge) Facebook-side, med nesten 8000 følgere, brått stengt uten forklaring. #MutedByMeta-kampanjen, fra 17. juni til 1. juli, protesterer mot Metas sensur og datamisbruk. Kampanjen avsluttes med en aksjon i Oslo for å vise motstand mot urettferdig behandling.

#MutedByMeta 🤐

(English Below)

  1. juni - 1. juli

Metas hyklerske og farlige praksis går ikke ubemerket hen. De stenger ned sosiale mediesider for grasrotorganisasjoner og aktivister med den ene hånden, mens de utnytter og selger persondata med den andre. La oss heller ikke glemme at de bruker all vår persondata til å utvikle og trene kunstig intelligens.

Den åpenbare krenkelsen av data- og forbrukerbeskyttelseslover, kombinert med uberettiget sensur, er noe vi ikke kan akseptere. Vi ser en økt global bekymring.

I februar 2024 ble vår (XR Norge) Facebook-side, med nesten 8000 følgere, brått stengt uten forklaring. Dette skjedde dagen etter at en rekke aktivister opplevde brudd på ytrings- og demonstrasjonsfriheten, påført av politiet. Til tross for utallige forsøk på å få en forklaring, gjennomgang og gjenoppretting, har vi fortsatt ikke fått noe svar eller støtte fra Meta.

Det er ingen hemmelighet at venstreorienterte bevegelser og personer blir sensurert, noe vi anser som menneskerettighetsbrudd. Vi har sett det enda tydeligere med sensureringen av palestinere, dokumentasjonen av den pågående okkupasjonen og folkemordet i Gaza, samt pro-palestinske aktivister og organisasjoner.

#MutedByMeta-kampanjen starter 17. juni. I løpet av kampanjeperioden vil det være flere aktiviteter som alle kan delta i. Følg med i Facebook-eventet for å følge med på kampanjen tettest.

Kampanjen avsluttes 1. juli med en aksjon i Oslo for å vise Meta at vi ikke vil tie, til tross for deres iherdige forsøk på å holde oss tause.

-———————————————––

#MutedByMeta 🤐

17th of June - 1st of July

Meta’s hypocritical and dangerous practices is not going unnoticed. Shutting down social media pages of grassroots organizations and activists with one hand, exploiting and selling personal data with the other, and let us not forget using all our personal data to develop/train artificial intelligence.

The blatant violation of data and consumer protection laws coupled with unwarranted censorship, is not something we can accept, and we see a increased worldwide concern.

In February 2024, our (XR Norway) Facebook page, with nearly 8k followers, was abruptly shut down without explanation. This happened the day after a number of activists experienced violations of freedom of speech and assembly, brought on them by the police. Despite numerous attempts to seek explanation, review and restoration, we have still not gotten any response or support from Meta.

It’s no secret that leftist movements and people are being censored, which we deem as Human Rights violations. We have seen it even more clearly with the censorship of Palestinians, documentation of the ongoing occupation and genocide in Gaza and pro-Palestine activists and organizations.

The #MutedByMeta campaign will start on the 17th of June. Throughout the campaign period there will be multiple activities everyone can join in on.

The campaign will end July 1st, with an action in Oslo showing Meta that we will not stay silent, despite their relentless attempts on keeping us muted.

Publisert 16. juni 2024

Oppdatert 16. juni 2024