UKENTLIG DEMONSTRASJON MOT NY E6 GJENNOM LÅGENDELTAET

OSLO
ONSDAG 29. MAI 2024
11:30 - 12:30
KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET, KONGENS GATE 20, OSLO

XR demonstrerer hver onsdag mot byggingen av en firefelts motorvei i et fredet våtmarksområde ved nordenden av Mjøsa.

Området er kjent for sitt unike artsmangfold av planter, dyr og fugler. Det fungerer også som et viktig hvile- og matområde for trekkfugler om våren og høsten.

Vi ser at naturen kontinuerlig nedprioriteres til fordel for andre interesser, og dette må vi få en slutt på! I motsetning til regjeringen står XR opp for naturen og derfor møtes vi utenfor Klima- og Miljødepartementet hver uke. Naturen trenger din hjelp og det er bare å møte opp hvis du har én time til overs til å holde et banner eller dele ut våre løpesedler til forbipasserende.

Publisert 23. mars 2024

Oppdatert 23. mars 2024