Uke 22 - Nyhetsbrev #119
Om Nyhetsbrevet
Om Extinction Rebellion Norge
Hele Norge
Introduksjonskurs (oppdatert versjon)
Mer info på hjemmesiden
Bli kjent med XR Norge
Mer info på hjemmesiden
Allmøte
Mer info på hjemmesiden
Sommerleir 2024
Mer info på hjemmesiden
Nord-Jæren
Artivismsamling
Mer info på hjemmesiden
Sykelfest - ta gatene tilbake (Eksternt event)
Mer info på hjemmesiden
Sitt med oss - i stillhet for klima
Mer info på hjemmesiden
Fellesmøte
Mer info på hjemmesiden
Bergen
Filmen Sivil Ulydighet
Mer info på hjemmesiden
Kurs i Sivil Ulydighet
Mer info på hjemmesiden
Lillehammer
Aksjoner for å redde Lågendeltaet
Aksjonsliste Lågendeltaets Venner (Google forms)
Oslo
Medlemsmøte
Mer info på hjemmesiden
Fossilfri Fritidsklubb
Mer info på hjemmesiden
Biukentlig Musikkøvelse
Mer info på hjemmesiden
Ukentlig onsdagsdemonstrasjon
Mer info på hjemmesiden
Ukentlig fredagsmarkering
Mer info på hjemmesiden
Grønn Bølge #6 - AVLYST
Mer info på hjemmesiden
Kurs i Sivil Ulydighet
Mer info på hjemmesiden
Mødreopprøret
Jeg vil vite mer om Mothers Rebellion
Mer info på hjemmesiden
XR Ung
Medlemsmøte
Mer info på hjemmesiden
Human Rights Violations Protestival
Mer info på hjemmesiden