Nyhetsbrev 31 fra XR Norge

Dom i klimasøksmålet : staten frikjennes, dommen blir anket

Lag engasjerende, sexy og hardtslående aksjoner med den nye aksjonskalender for XR !

Vil du bli intervjuet i en masteroppgave om XR ?

Dom i klimasøksmålet

I dag ble det klart at miljøorganisasjonene ikke fikk medhold i klimasøksmålet mot staten. De oppsummerer likevel dommen som en delseier, og ønsker å anke saken videre til Høyesterett .

Natur og Ungdom, Greenpeace, Naturvernforbundet og Besteforeldrenes klimaaksjon mener at oljeletingen i Arktis bryter Grunnlovens §112 , kjent som miljøparagrafen .

Denne paragrafen fastslår blant annet at "Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten."

Miljøparagrafen sier også at "Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen" — Extinction Rebellions krav om å fortelle sannheten finner altså støtte i grunnloven.

Staten ble imidlertid frikjent av Borgarting lagmannsrett.

Skritt i riktig retning

Når organisasjonene likevel mener at dommen et et skritt i riktig retning , er det fordi retten i noen grad har sagt seg enig i deres perspektiver. Lagmannsretten er enig med organisasjonene miljøparagrafen i grunnloven er en rettighet, og at den omfatter utslipp fra bruken av norskprodusert olje.

Likevel mener retten ikke at oljeletingen bryter retten til et levelig klima og miljø, og dermed går det mot ankesak .

Seier i Nederland

I Nederland besluttet høyesterett før jul at Nederland må kutte sine klimagassutslipp med minst 25 prosent i løpet av et år, etter et søksmål av miljøgruppen Urgenda .

Dommen knyttet an til statens forpliktelse om menneskerettigheter , og har blitt hyllet blant annet av FNs høykomissær for menneskerettigheter , Michelle Bachelet.
Dommen er ventet å sette presedens i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Om og hvordan norsk Høyesterett vil forholde seg til dette, gjenstår å se.

Extinction Rebellion Norge ønsker organisasjonene lykke til i neste runde i retten. Samtidig tror vi kampen for en levelig verden må føres både i rettssalen og utenfor. Når lovverket beskytter ødeleggelse av naturen, velger vi å beskytte naturen ved å utfordre loven.

Aksjonskalender

Aktivistgrupper behøver ingen sentral godkjenning for å planlegge og gjennomføre aksjoner. Alle som anerkjenner XR sine prinsipper og verdier kan gå til aksjon i XR Norge sitt navn.

Det er likevel ønskelig at aksjoner rundt om i landet er koordinert for å å samle kreftene og øke synligheten. Sammen er vi sterkere, rett og slett.

Derfor har politisk strategigruppe utviklet en aksjonskalender . Kalenderen er ment som en oppmuntring til å planlegge koordinerte aksjoner med et gjennomgående tema.

Kalenderen kan med fordel brukes sammen med Aksjonshåndboka .

Politisk strategigruppe vil gjerne ha innspill til kalenderen fra dere , slik at den kan bli et best mulig verktøy for å lage kraftfulle aksjoner. Les, diskutér og bruk!

Støtt en student (og XR)

En masterstudent ved NTNU skal skrive masteroppgave om XR , med foreløpig problemstilling "Hvordan mobiliserer Extinction Rebellion?"

Hun skal analysere boken "This is not a drill", gjennomføre analyse av XRs profiler på sosiale medier og ønsker også å gjennomføre noen dybdeintervjuer med medlemmer av XR .

Undersøkelsen er anonym, med mulighet til å trekke seg. Hun ønsker å dybdeintervjue 5-8 XR-medlemmer, som en del av oppgaven.

Er du interessert i å delta, eller ønsker mer informasjon? Ta kontakt via epost.

Ønsker du å bli aktiv i XRN?

Du kan melde deg inn i Extinction Rebellion Norge på våre nettsider , og du vil da bli kontaktet av oss. Vi har stor pågang og en liten gruppe frivillige som behandler nye medlemsforespørsler, så det kan ta litt tid å behandle din innmelding.

Som aktiv i Extinction Rebellion får du mulighet til å gjøre en forskjell som vil merkes. På vårt interne medlemsforum, Basen, kan du finne en oversikt oppgaver man kan engasjere seg i. Alle slike 'jobbannonser' er lansert på Basen under kategorien som heter NAV Rebellion.

Har du forslag til Nyhetsbrevet?

Send inn bilder og forslag til XRN-Nyhetsbrev@protonmail.com .

Ønsker du å donere penger til XR Norge?

Kontonummer 1254 62 97436 Vipps 556602