XR logo
Nyhetsbrev #39

Hvordan kan man være digital aktivist ? Vi har snakket med to medlemmer av XRN som forteller om sin nye aktivisthverdag. Her kan du også lese om og melde deg på XRNs nye DNA-kurs , og noen ressurser du kan ha nytte av som aktivist i koronaens tid.

XR Norge holder hjulene i gang!

To uker inn i #coronahverdagen XR holder hjulene i gang og mange bidrar til at opprøret holder seg aktivt, både på sosiale medier og internt i organisasjonen gjennom online-møter- og arrangementer.

For å vise at opprøretshjulene holdes i gang og skape engasjement, oppfordrer vi alle til å legge ut bilder av seg selv på sosiale medier med hashtaggene #xrdigitaltopprør #ClimateStrikeOnline #DigitalStrike #coronahverdagen . Vi oppfordrer også alle som kan til å engasjere seg, delta på møter og arrangementer online.

Nyhetsbrevet har snakket med to XR-medlemmer som bidrar til at klimaopprøret ruller videre i coronaens tid – ett erfarent og ett nytt tilskudd på den norske stammen, Amalie og Inger Johanne .

– Klimakrisa haster, og XR handler

Amalie er ett av XR nyeste medlemmer. Hun kom inn i organisasjonen rett før corona-krisen eksploderte.

– Eg valde å bli med i XR pga framgangsmåten. Klimakrisa haster, og XR handler faktisk! Skiaksjonen er den første aksjonen eg har vore med på og den ga verkeleg meirsmak. Eg føler meg godt mottatt også. Så langt er eg med i Discobedience , Sanggruppa og såvidt innom GAM . Eg prøver å finne ut kva eg skal vere aktiv i og korleis alt er organisert. Det er veldig mange ulike grupper å vere aktiv i og det kan vere utfordrande å vite kor eg kan bidra mest. Sang og dans føles meir ut som ei pause enn noko anna, så det kjem eg i alle fall til å fortsette med.

Amalie ser mange muligheter til å føre opprøret videre digitalt og å holde kampånden oppe.

– Digital streik for klimaet har vokse veldig no når vi ikkje kan streike utandørs, men det er langt ifrå den einaste måten å gjere opprør på. Med meir tid for handen, er det lettare å ta dei små miljøvenlege vala som enkeltpersoner. No er også en ypperlig tid for å planlegge for framtidige aksjonar og fokusere på fellesskap, samhald og å styrke kulturen i XR. Eg har ikkje hatt moglegheit til å vere med på Empatikafé enda, men dette må vere ein veldig fin måte å gjere det på. Eg syns at mange i organisasjonen er flinke til å fortsette å ha møter via video. I kveld dansa vi til og med via video med Discobedience-gruppa og sanggruppa fekk til ei slags sangøving og planlegging. Vi kan i alle fall ikkje la oss stilne fordi vi ikkje kan fysisk møtast. Det meste går an via video!

Bratt læringskurve

Inger Johanne er fasilitator innen Artivisme og er aktiv i flere grupper. Hun holder aktiviteten oppe og er ved godt mot.

– Jeg er en pensjonert sykepleier på 66 år som ville gjøre et frivillig arbeid og valgte XR fordi det dekker det viktigste området jeg vet om. Jeg er med i Oslo Fellesskap , der vi tar imot nye. Vi skal gjøre dette i digitalt møterom neste gang, om det kommer nye interesserte. Jeg deltar også i Sanggruppa (koret i Oslo), der jeg er tilrettelegger, ordner praktiske ting og planlegger møter. Nå er møtene digitale, og på planleggingsmøtet i sanggruppa sist onsdag tror vi at vi har funnet en måte å synge en sang trestemt. Det takket være en teknisk flink musiker i gruppa. Vi gleder oss til resultatet og øver hjemme etter lydfiler! Jeg er også med i Språkgruppen , ei gruppe som er startet opp i Oslo, men som ønsker å bli nasjonal. Vi ser på XR sitt språk, mange i språkgruppa ønsker å inspirere til et mindre akademisk og mindre engelskprega språk.

Tross utfordringer ved vår nye corona-hverdag, mener Inger Johanne at det faktisk er noen fordeler.

– Vår nye situasjon nå med digitale møter, gjør det mye lettere å ha møter om vi får med folk fra hele landet. I Oslo innleder vi onsdager med et kort fellesmøte der vi presenterer oss og gruppene vi seinere deler oss i. Vi bruker en variant av Zoom der man kan dele seg i “grupperom”. Når vi har digitale møter, er erfaringa vår at å “ Sjekke inn ” ( hver sier litt om hvordan man har det) og “ Sjekke ut ” (hver sier litt om hvordan møtet har vært) er ekstra viktig, så alle kommer med. I møter med flere deltagere gjør vi dette i mindre grupper. Det har vært en veldig bratt læringskurve for meg, som fikk min første datamaskin etter at jeg fylte 40, men jeg vil anslå at 1/4- del av oss som deltar på digitale møter er på min alder. Bare å klikke seg inn og delta – det kan være nokså lett. Noen (uansett alder) trenger tid til å venne seg til, men så blir det lettere.

Fordypningskurs i XRs fortelling, strategi og struktur

Vil du være med på XRNs nye DNA-kurs?

Vi kommer spesielt til å fordype oss i Extinction Rebellions overordnede fortelling og forandringsteori . Vi skal diskutere temaer som forståelse av makt i samfunnet - hvem har makt og hvordan endre maktforholdene, vi skal se på hvem som er våre støttespillere og hvordan vi blir flere og tenke sammen om hvordan XR inngår i en bredere miljøbevegelse . Det er ikke det tradisjonelle introduksjonskurset «Prinsipper og verdier», men et kurs som går dypere inn i teorien som er grunnlaget for XR. Vi kommer også til å jobbe med vår egen fortelling om hvorfor vi er medlemmer i XR, og hvorfor de tre kravene er så viktige for mennesker med ulik forståelse og tilnærming til klima- og økologikrisen.

Kurset kommer til å skje via Zoom , som er en interaktiv videokonferanse (og lett å bruke!) Vi kommer til å veksle mellom felles undervisning og mindre grupperom, noe som gir mer nærhet og plass til alles stemmer. Søndag den 5 april holder vi del 1 av 3 deler. De andre datoene kan dere finne i påmeldingsskjemaet.

Dette kurset er for de som har vært aktive en stund og ønsker å få en fordypet forståelse av XRs fortelling, strategi og struktur. For å bli med bør man være aktiv i en arbeidsgruppe og ha gjennomgått introduksjonskurset Prinsipper og Verdier.

Påmelding: Vennligst bruk dette skjemaet for påmelding .

Dato: Søndag 5 april
Tid: 11:00-13:30 (inkl flere pauser)
Plass: Zoom videokonferanse

Vi har kapasitet til 18 medlemmer.

Alene sammen

Trenger du mer innspill, inspirasjon eller oppmuntring? Extinction Rebellion i Storbritannia har laget håndboken Alone Together , som samler en del ressurser og ideer til hvordan man kan ta vare på seg selv i en endret hverdag, samtidig som man fortsetter å arbeide for en annen verden.

Dokumentet er i stadig utvikling. Her finner du også en rekke nettressurser og Zoom-seminarer organisert av den internasjonale XR-bevegelsen.

Alone Together er også tittelen på en sang Arthur Schwartz og Howard Dietz, som har blitt en populær jazzstandard. Her kan dere høre den i Chet Bakers tolkning .


Vil du bidra til nyhetsbrevet?

XRNs nyhetsbrev drives av en liten, dedikert redaksjon. Vi har plass til en skribent til på laget.

XRNs ukentlige nyhetsbrev distribueres på epost og via XRNs nettsider. Nyhetsbrevet er en viktig del av XRNs kommunikasjon, og har som hovedfunksjon å informere medlemmene om hva som skjer i organisasjonen.

Som medlem av nyhetsredaksjonen vil du være med på å skrive og utvikle ideer til nyhetsbrevet. Du bør være kjent med XRNs prinsipper og aktivitet (eller være villig til å bli det; se f.eks. kurset i spalten til venstre), og kunne sette av noen timer i uken til å delta i dette arbeidet. Dette trenger ikke ta mye tid, men det krever en viss jevn innsats. Du vil få en god anledning til å være med å forme XRNs budskap.

Send en epost til redaksjonen hvis dette høres it som noe for deg.

Ønsker du å bli aktiv i XRN?

Her kan du melde deg inn i Extinction Rebellion Norge .

Vil du ta del i opprøret? Her er tre steder å begynne: Opprørsforedraget gir en innføring i klimakrisa og XRNs politiske perspektiver. DNA-kurs går grundigere inn i XNRs prinsipper og verdier. IVDA-kurs (ikke-voldelig direkte aksjon) gir deg en grundig opplæring som ruster deg til å ta del i aksjoner med XRN. Alle disse arrangeres jevnlig. Sjekk om disse arrangeres i nærheten av deg eller kontakt regional utvikling for å høre om aktivitet der du bor. Forslag til Nyhetsbrevet?

Send inn bilder og forslag til XRN-Nyhetsbrev@protonmail.com

Ønsker du å donere penger til XR Norge?

Kontonummer: 12546297436 Vipps: 556602

Doner gjerne også til bøtekassen til kontonummer: 1254 63 04017 og på Vipps 569161. Små og store bidrag hjelper.