Uke 45 - Nyhetsbrev #93
Om Nyhetsbrevet
Om Extinction Rebellion Norge
Hele Norge
Fossilfri Fest
Mer info i Facebook-eventet
Introduksjonskurs til XR
Mer info i Facebook-eventet
Nord-Jæren
Fellesmøte XR Nord-Jæren
Mer info i Facebook-eventet
I stillhet for klima
Mer info i Facebook-eventet
Lillehammer
Naturkartleggingsaksjon Lågen Delta
Mer info i Facebook-eventet
Oslo
I stillhet for klima
Mer info på Instagramsiden
Ukentlig medlemsmøte
Mer info i Facebook-eventet
Ukentlig demonstrasjon
Mer info i Facebook-eventet
Ukentlig markering
Mer info i Facebook-eventet
Klimamarsjen
Mer info i Facebook-eventet
Den store klimamarkeringen
Mer info i Facebook-eventet
Filmen Sivil Ulydighet
Mer info på Vega Scenes hjemmeside
Utstilling: Art of Climate/Change
Mer info på UiOs hjemmeside
Mothers Rebellion Norge
Markering av FNs internasjonale barnedag
Jeg vil vite mer om Mothers Rebellion
Mer info i Facebook-eventet
Skogsopprøret
Støre rakker ned på sitt eget klimautvalg