Nyhetsbrev #43 XR Oslo

Til uka er det mye som skjer på Greenhouse - få oversikten med aktivistkalenderen! Bli også kjent med gruppa for Regenerativ kultur.

Aktivistkalender Oslo

Få med deg hva som skjer i Oslo-laget den kommende uka, på Greenhouse i Schweigaards gate 34C!

Mandag 26. oktober

Kl. 17:00-18:00: Møte opprørsforedraget (3. etasje)

Vi planlegger og videreutvikler opprørsforedraget! Dette er et spennende og viktig arbeid, vi vil gjerne ha med flere i prosessen. Vil du være med? Send e-post til rollxr@protonmail.com for å melde din interesse og motta detaljene for møtet. På grunn av smittevern er det viktig å vite hvor mange som kommer i forkant!


Tirsdag 27. oktober

Kl. 18:00-19:30: Møte omsorg og økosorg (6. etasje)

Har du utdannelse og eller erfaring fra gruppeprosesser eller arbeid med sorg og traume? Har du lyst til å lære mer og være med i arbeidsgruppa? Vi ønsker å tilby kurs/gruppeprosesser; tilby individuell oppfølging; lage utdanningsmateriale og rutiner for oppfølging og støtte for medlemmer som trenger det; kunnskapsformidling; utarbeide rutiner for eventuell videreformidling og etablering av kontakt til profesjonelle instanser og offentlige/private helsetjenester. Har du spørsmål, eller vil du være med på møtet? Send e-post: Martin@greenleadership.no .


Onsdag 28. oktober

Kl. 16:00-17:00: Rebel Café (1. etasje)

Rebel café arrangeres i Bruket, som ligger i 1. etasje på Greenhouse. På Rebel Café kan du bli kjent med andre XR’ere, enten du har vært aktiv lenge, eller nylig har meldt deg inn. Vi ønsker å skape en sosial og inkluderende møteplass. Ta med deg en venn, eller kom aleine, ta med barna eller en ungdom du kjenner fra før – det er ingen aldersgrense for å komme inn. Bruket har matservering.

Kl. 17:00-19:00: Medlemsmøte (6. etasje)

Dette er et medlemsmøte, det vil si at du kan melde deg inn i løpet av møtet, eller aller helst før møtet begynner. Vi vil sjølsagt tilrettelegge for smittevern. Navn og telefonnummer vil bli registrert ved ankomst. Har du symptomer må du dessverre holde deg hjemme. Vi er ulydige - men ikke når det gjelder smittevern!

17:00 - Velkommen
17:15 - Arbeidsgrupper
18:50 - Plenum
19:00 - Slutt

Bli kjent med XR Oslo

Opprøret springer ut av samarbeid, kreativitet og engasjement. I nyhetsbrevene presenterer vi de ulike arbeidsgruppene som finnes i XR Oslo. Kanskje en av dem er noe for deg? Denne uka: Regenerativ kultur.

Regenerativ kultur er den breieste arbeidsgruppa i XR, og er gruppa for alt fra økosorg til smittevern. Vi jobber med å lære, ta vare på og utvikle en motstandsdyktig, tilpasningsdyktig og livgivende kultur for menneskene og naturen som vi er en del av. For å ivareta en slik kultur trenger vi en ikke-voldstilnærming, og opprettholdelsen av en omsorgskultur.

En ikkevolds- og omsorgskultur som gjør at vi ikke bare kan tåle, men kan leve gode liv samtidig som vi står i førstelinja for å få til de endringene som må komme. Nå og for framtida. Ikke-voldstilnærminga innebærer bl.a. våre protestaksjoner gjort gjennom sivil ulydighet, men også trening i hvordan vi kommuniserer med hverandre og omverdenen på en slik måte som ikke blir oppfatta aggressivt, men heller sannferdig og imøtekommende. Omsorgskulturen innebærer bl.a. rutiner og arbeid for å ta vare på aksjonistene; f.eks ved en velkomstkomité som tar imot de som slippes ut av arresten etter en aksjon, slik at aksjonistenes opplevelse blir så lite belastende som mulig.

Vi trenger et mangfold av mennesker for et mangfold av oppgaver og kurs innen aksjonsstøtte, deeskalering, ikke-voldskommunikasjon, administrasjon, smittevern, natur, djupøkologi, trening, lesesirkler og økosorggrupper. Og mye mer.

Har du erfaring med, kunnskap om, eller interesse for disse temaene, og har lyst til å arbeide med det, ta kontakt med oss i RegenerativKulturOslo@extinctionrebellion.no .

Lærere søkes!

Er du skolelærer? Er du mer eller mindre aktiv i XR? Vil du bli med å danne en gruppe for XR lærere?

Det finnes en god del av oss som er lærere i XR, men vi regner med at det er enda flere vi har ikke snakket med. Kanskje en av dem er deg?

Vi vil drøfte hvordan vi kan formidle sannheten til elevene våre, hvordan vi kan mobilisere både elevene og kollegaer til å stå fram og beskytte klimaet og biomangfoldet, hvordan vi kan være rebeller innafor skolesystemet og bli med på å fremme endringer - både i skolesystemet og i samfunnet.

Ta gjerne kontakt med oss på XRlaerer@protonmail.com .

Følg oss på You-Tube!

Vår YouTube-kanal er en effektiv måte å få et visuelt inntrykk av aksjoner som har vært og oppleve opprørets ånd.

Mye bra materiale fra Oslo-opprøret har også nylig blitt lagt ut. Bli abonnement nå !

Ønsker du å bli aktiv i XRN?

Du kan melde deg inn i Extinction Rebellion Norge på våre nettsider , og du vil da bli kontaktet av oss. Vi har stor pågang og en liten gruppe frivillige som behandler nye medlemsforespørsler, så det kan ta litt tid å behandle din innmelding.

Som aktiv i Extinction Rebellion får du mulighet til å gjøre en forskjell som vil merkes. På vårt interne medlemsforum, Basen, kan du finne en oversikt oppgaver man kan engasjere seg i. Alle slike 'jobbannonser' er lansert på Basen under kategorien som heter NAV Rebellion.

Forslag til Nyhetsbrevet?

Send inn bilder og forslag til MediaOslo@extinctionrebellion.no

For å kunne betale husleia i Greenhouse, er XR Oslo avhengig av økonomisk støtte fra sine medlemmer!

Ønsker du å støtte XR Oslo? Kontonummer: 12546307415 | Vipps: 585136