Si sannheten

Ta tak som om sannheten gjelder

3 krav

 1. Extinction Rebellion krever at myndighetene verden over erkjenner at global oppvarming, ødeleggelsen av biosfæren og masseutryddelsen av arter er vår tids største utfordringer.
  Styresmaktene må si sannheten om den livstruende situasjonen vi befinner oss i. All politikk som ikke er i tråd med denne erkjennelsen må snus.
  Regjeringen må arbeide sammen med media slik at behovet for snarlig endring formidles til individer, samfunn og næringsliv.
 2. Regjeringen må iverksette juridisk bindende politikk som reduserer klimagassutslipp til netto-null snarest, ideelt sett innen 2025, i takt med at forbruksveksten bremses. Ytterligere innsats må gjennomføres for å begynne å fjerne drivhusgasser fra atmosfæren. Et globalt samarbeid må innledes slik at verdensøkonomien begrenses til et ressursuttak som tilsvarer en halv klode.
 3. Disse kravene gjør det nødvendig med en mobilisering i et omfang og størrelse som til en krig. Vi har ikke tillit til at styresmaktene vil gjennomføre de modige, hurtige og langsiktige endringene som kreves og vil at folket får ta del i gjennomføringen. Vi krever at det utnevnes et råd bestående av et representativt utvalg borgere som skal overvåke endringene, slik at så mange som mulig tas gjennom krisen og ikke bare noen privilegerte få.

10 verdier & prinsipper

 1. VI HAR EN FELLES VISJON OM FORANDRING
  Vi ønsker å skape en levedyktig verden for alt liv som kommer etter oss.
 2. VI GJØR DET SOM KREVES
  Vi har som mål å fremtvinge nødvendig systemendring ved å mobilisere minst 3,5% av befolkningen – dette vil skje ved bruk av metoder som momentum-drevet organisering.
 3. VI TRENGER EN LEVEDYKTIG KULTUR
  Vi ønsker å skape en kultur som er livskraftig, motstandsdyktig og med evne til tilpasning.
 4. VI UTFORDRER OSS SELV OG DET GIFTIGE SYSTEM VI LEVER I
  Vi forlater vår komfortsone og går til aksjon for å skape endring.
 5. VI VERDSETTER REFLEKSJON OG LÆRING
  Etter handling følger en syklus av refleksjon, læring og planlegging av kommende aktiviteter og aksjoner. Vi tar lærdom fra andre bevegelser og hendelser og av våre egne erfaringer.
 6. VI ØNSKER ALLE VELKOMMEN MED HELE SEG
  Vi jobber aktivt for å skape tryggere og mer tilgjengelige arenaer for alle.
 7. VI GÅR INN FOR Å REDUSERE MAKTKONSENTRASJONER
  Vi ønsker å bryte ned makthierarkier for en mer rettferdig deltagelse.
 8. VI KLANDRER INGEN
  Vi lever alle i et defekt system hvor individet ikke kan klandres.
 9. VI PRAKTISERER IKKEVOLD
  Ikkevold er den mest effektive måten å skape endring på.
 10. VI ER GRUNNLAGT PÅ SELVSTYRE OG DESENTRALISERING
  Sammen skaper vi de verktøy vi trenger for å utfordre makten. Alle som følger våre kjerneverdier kan gå til aksjon i Extinction Rebellion Norges navn.
Extinction Rebellion Norway
Extinction Rebellion Norway
Extinction Rebellion Norway

Bli med på opprøret!

Ja Nei

VIL DU STØTTE OSS?

Vår økonomi går uten unntak til å finansiere opprøret.
Det kan være finansiering av bøter, materiell, plakater o.l.

Ingen medlemmer i XR Norge mottar lønn eller økonomiske gevinster av noe slag.

VIPPS: 556602
Bankkontonummer: 12546297436

KLIMAENDRINGER = MASSEUTRYDDELSE