Utgave 50 av nyhetsbrevet til XR Oslo

Nyhetsbrev #50
Aktivistkalender Oslo
 
Bøtene krymper
 
Derfor gikk vi til aksjon mot Miljødirektoratet
 
`