Utgave 78 av nyhetsbrevet til XR Oslo

Nyhetsbrev #78
Aktivistkalender Oslo
 
Affinity-grupper i XRO - hva, hvorfor, hvordan
 
Inkluderende, effektive og meningsfulle møter