Forstyrrelser av olje- og gassinfrastruktur i Norge

11 Nov 2021

Uttalelse fra Extinction Rebellion Norge

Oslo, 11. november: Extinction Rebellion Norge planlegger disruptive masse-aksjoner rettet mot fossil infrastruktur i Norge, med oppstart første eller andre kvartal 2022. Aksjonene kommer som respons på Norges opptreden under COP26-toppmøtet i Glasgow.

Gruppen sier den vil annonsere flere detaljer i dagene og ukene etter COP26.

Den 19. august i år stanset Extinction Rebellion operasjonene i flere timer på Stureterminalen på Vestlandet, som er en viktig utskipningshavn for tankskip som eksporterer norsk olje. Gruppen brukte båter til å entre havnens sikkerhetssone og satte opp en menneskelig veiblokkade for arbeidere på tilkomstveien.

  • Innerst inne vet vi det alle sammen: vi må slutte med olje og gass. Norge må umiddelbart legge en plan og sette en sluttdato for utfasing av en industri som tar livet av jorda.

  • Vi er dypt rystet over den Norske regjeringens tilnærming og tilsynelatende mangel på å ta inn over seg alvoret i klima- og økokrisen på COP-26.

Extinction Rebellion viser til at etter statsministerens tale på konferansens tredje dag fikk Norge prisen for “dagens fossil” av Climate Action Network (CAN).

CAN ga Norge den sarkastiske prisen “fordi den nye statsministeren Jonas Gahr Støre heier på fossilt drivstoff ved å promotere norsk gass og karbonfangst og lagring (CCS), og fordi landet ikke møter sine klimamål”.

Extinction Rebellion bruker ikke-voldelig sivil ulydighet til å legge press på myndighetene til å anerkjenne og handle i tråd med alvoret i klima- og økologikrisen.