Utgave 81 av nyhetsbrevet til XR Oslo

Nyhetsbrev #81
Aktivistkalender Oslo
 
Valg av ytre koordinator
 
Å håndtere uenigheter før de fører til ødeleggende konflikt
 
XRO Fellesskap trenger deg!
 
Aktivistgrupper
 
Kan du være frivillig på Globaliseringskonferansen?