Utgave 87 av nyhetsbrevet til XR Oslo

Nyhetsbrev #87
Aktivistkalender Oslo
 
Gratis seminarhelg for deg som ønsker å lede XR-kurs
 
Interaktiv introduksjon til XRs prinsipper og verdier (DNA-kurs)
 
Lurer du på hvordan du kan bidra til Opprørsforedraget?
 
IVDA-kurs søndag 6. februar