Utgave 90 av nyhetsbrevet til XR Oslo

Nyhetsbrev #90
Aktivistkalender Oslo
 
Nyhet: XRO holder ukentlige aktivitetsdager
 
Mobiliseringsmøte med bevegelsesbyggende elementer
 
Neste IVDA-kurs