Oppdatering av nyhetsbrev 91 fra XR Oslo

Rettelse!