Utgave 98 av nyhetsbrevet til XR Oslo

Nyhetsbrev #98
Aktivistkalender Oslo
 
XR blokkerte tog med flybensin ved Oslo havn
 
IVK-kurs 4. mai
 
Grønn aksjon mandag 18. april