Utgave 105 av nyhetsbrevet til XR Oslo

Nyhetsbrev #105
Aktivistkalender Oslo
 
- Det udemokratiske er å fortsette med oljeutvinning!
 
Signal-chat for viktige beskjeder til XROs medlemmer