Utgave 109 av nyhetsbrevet til XR Oslo

Nyhetsbrev #109
Aktivistkalender Oslo
 
Bruk påvirkningskraften din
 
Tekstilverksted på Greenhouse
 
Kurs i ikke-voldelig direkteaksjon
 
Nytt fra lokallaget