Utgave 120 av nyhetsbrevet til XR Oslo

Nyhetsbrev #120
Aktivistkalender Oslo
 
- Aksjonene vil bli mer målretta i år
 
XR Oslos nye organisasjonsstruktur
 
Innkalling til møter de kommende ukene