Utgave 133 av nyhetsbrevet til XR Oslo

Aktivistkalender #133
 

Onsdag – Ukentlig demonstrasjon for å bevare fredinga av Lågendeltaet

 

Rapport fra et vellykket demonstrasjonstog på 1 mai