Utgave 139 av nyhetsbrevet til XR Oslo

Uke 25 - Nyhetsbrev #139