Utgave 143 av nyhetsbrevet til XR Oslo

Uke 34 - Nyhetsbrev #143