Utgave 144 av nyhetsbrevet til XR Oslo

Uke 35 - Nyhetsbrev #144
 
 
Tirsdag - Jeg er en klimaaktivist, spør meg hva som helst!