Utgave 147 av nyhetsbrevet til XR Oslo

Uke 38 - Nyhetsbrev #147