Utgave 148 av nyhetsbrevet til XR Oslo

Uke 39 - Nyhetsbrev #148