Utgave 149 av nyhetsbrevet til XR Oslo

Uke 40 - Nyhetsbrev #149