Utgave 99 av det nasjonale nyhetsbrevet

Uke 2 - Nyhetsbrev #99
Om Nyhetsbrevet
Om Extinction Rebellion Norge
 
Hele Norge
Oppsynsmannen på NRK
Se serien på NRK TV
Nasjonal Protest: Oljeseminar i Sandefjord
Mer info i Facebook-eventet
Årsmøte XR Norge 2024
 
Slik kan du bidra til XR
 
Nord-Jæren
Fellesmøte
Mer info i Facebook-eventet
 
Lillehammer
Naturkartleggingsaksjon Lågen Delta
Mer info i Facebook-eventet
 
Oslo
Medlemsmøte
Mer info i Facebook-eventet
Fossilfri Fritidsklubb
Mer info i Facebook-eventet
Bannerworkshop
Mer info i Facebook-eventet
 
Mothers Rebellion Norge
Jeg vil vite mer om Mothers Rebellion
Mer info i Facebook-eventet
 
Et grønnmalt grønnvaskingsdepartement