Om Oss

Vi vil leve!

Vi er ved et avgjørende tidspunkt i historien, der de globale krisene står i kø. 

Klimasammenbrudd, Covid-19, rasisme, ødeleggelse av biologisk mangfold; alle er de symptomer på et giftig system som driver oss mot utryddelse. Et system som er bygget på økonomisk ulikhet, tapping av planetens ressurser, ødeleggelse av natur og utnyttelse av mennesker og natur for profitt. 

Det er virkelig en global krise. Fremtiden er usikker og selve livet er truet. Nå kan vi ikke lenger ignorere problemene. Nå er tiden inne for å handle på en måte som er i tråd med alvoret i den faktiske situasjonen. Vitenskapen har konkludert. Vi står ved starten av en menneskeskapt masseutryddelse, og våre myndigheter gjør ikke på langt nær nok for å beskytte sine borgere, våre ressurser, vårt biologiske mangfold, vår planet, eller vår framtid. 

I stedet medvirker de aktivt til videre ødeleggelse. 

Vi kan ikke fortsette på denne måten. Systemet tar liv.

Denne krisen kjenner ingen grenser, og skiller ikke mellom rase eller etnisitet. Selv om rikdom kan gi noe beskyttelse er det midlertidig. Tiden løper ut og hvis vi ikke lykkes i å stå sammen for å beskytte vår planet, så vil vi alle stå i fare, og alle vil merke konsekvensene av sammenbruddet. 

- Men husk; enhver krise åpner nye muligheter for endring og fornyelse. 

Hvorfor gjøre opprør? 

Vi trenger deg.

Extinction Rebellion er en nødvendighet. Våre myndigheter har feilet i å beskytte oss, og unnlatt å stanse videre ødeleggelser, og å hindre mulige utryddelseshendelser i nær fremtid. 

Derfor må vi gjøre opprør for å beskytte vårt livsgrunnlag og vår natur, eller risikere å miste alt vi bryr oss om. 

Den sosiale kontrakten mellom myndigheter og borgere er brutt. Nok er nok. Vi har en mulighet NÅ, i det vi kommer ut av pandemien, til å gjøre de nødvendige endringene. Men, “Business as usual” sloss for å beholde sin makt. Vi kan ikke la det skje. 

Nå er vi ved starten av den sjette masseutryddelsen av liv på jorden, 200 arter går tapt hver dag. Siden 1970 har 68% av alle ville dyr forsvunnet. Hver måned er det mer ekstrem-vær rundt om på planeten; flommer, skogbranner, tørke og tapte avlinger som snart kan lede til global hungersnød. Millioner må flykte hvert år, og mennesker dør.

Ecocide er ødeleggelse av store områder med natur, som en konsekvens av menneskelig aktivitet. Industrier som bedriver ecocide fortsetter å sanke profitt fra denne ødeleggelsen, uten å bry seg om hverken menneskeliv eller dyreliv.

Media svikter, og forteller oss ikke den hele brutale sannheten om hvor alvorlig miljøkrisen er. Og våre myndigheter har totalt feilet i å handle i tråd med hva vitenskapen forteller oss er nødvendig, til tross for at de har tilgang til all den siste forskning, og er fullt klar over hva som står på spill. De prioriterer i stedet penger og profitt over liv. Dette giftige systemet dreper oss.

En annen verden er mulig - og løsningen er innen rekkevidde. 

Det som mangler er politisk vilje, og et virkelig demokrati som vil la våre stemmer bli hørt. For å redde oss selv og det vi er glade i, må vi satse alt. Vi må stå sammen og handle nå; et opprør for å beskytte livet på jorden. 

Vi har dårlig tid!

Hvordan jobber Extinction Rebellion:

Tradisjonelle strategier som underskriftskampanjer og lobbyvirksomhet, demonstrasjoner og å avgi stemmer ved valg går for sakte på grunn av dyptfestede økonomiske og politiske særinteresser. Vår fremgangsmåte er derfor å gjøre ikke-voldelig sivil ulydighet  - et opprør for å gi endring. I tillegg ønsker vi å jobbe sammen med andre miljøbevegelser for å støtte opp om alle gode krefter i en «movement of movements».

Extinction Rebellion er en desentralisert, international og partipolitisk uavhengig bevegelse som bruker ikke-voldelig direkte aksjon og sivil ulydighet for å overbevise myndigheter verden over til å reagere rettferdig og riktig på klimakrisen og den økologiske krisen.

Vår strategi er opprør; ikke-voldelig og forstyrrende sivil ulydighet, sammen med markeringer som bruker sterk symbolikk og prøver å vekke folk til handling. Vi trenger deg, hvem du enn er, uansett om du har mye eller lite tid å bidra med. Sammen bygger vi en kraftfull bevegelse som bygger på inklusivitet og der alle kan bidra. Sammen er vi ustoppelige. 

Tiden er inne for handling. 

Våre krav :

1 Fortell sannheten! Myndighetene må fortelle sannheten om det livstruende klimasammenbruddet og den økologiske krisen, og om nødvendigheten av hurtige og gjennomgripende omstillinger.

2 Ta tak nå! Myndighetene må handle for å stoppe ødeleggelsen av biosfæren og masseutryddelsen av arter, og redusere klimagassutslippene til netto null innen 2025.

3 Styrk demokratiet! Myndighetene må etablere og lytte til avgjørelsene fra et rådgivende, representativt borgerråd for å sikre en rettferdig omstilling til et bærekraftig samfunn.

Meld deg inn her eller kontakt oss gjennom epostadressene under hvis du har spørsmål.

Du kan også lese mer om vår:

Visjon