Det finnes mange måter å støtte opprøret på

Doner

Vår økonomi går uten unntak til å finansiere opprøret.
Det kan være finansiering av bøter, materiell, plakater o.l.

Les om hvordan vi bruker penger her:

Finanser
XRN ved Miljødirektoratet

XR Norge

Kontonummer: 1254 62 97436
IBAN: NO6412546297436
BIC/SWIFT: CULTNOK1
    
EXTINCTION REBELLION NORGE
c/o Greenhouse Oslo
Schweigaards gate 34C
0191 OSLO
    
Cultura Sparebank
Postboks 6800
St. Olavs plass
NO-0130 Oslo
    

Vipps: 556602

Nasjonal konto vipps qr kode

Doner til XR Norge på nasjonalt nivå. Dette dekker utgifter som generell drift, transport, utstyr og denne nettsiden.

XR Solidaritetskassen

Kontonummer: 1254 63 04017
IBAN: NO8112546304017
BIC/SWIFT: CULTNOK1
    
EXTINCTION REBELLION NORGE
c/o Greenhouse Oslo
Schweigaards gate 34C
0191 OSLO
    
Cultura Sparebank
Postboks 6800
St. Olavs plass
NO-0130 Oslo
    

Vipps: 569161

Solidaritetskassen vipps qr kode

Støtt våre aktivister i gatene. Donasjoner går direkte til betaling av bøter eller andre legale kostnader.

XR Oslo

Kontonummer: 1254 63 07415
IBAN: NO9712546307415
BIC/SWIFT: CULTNOK1
    
EXTINCTION REBELLION NORGE
c/o Greenhouse Oslo
Schweigaards gate 34C
0191 OSLO
    
Cultura Sparebank
Postboks 6800
St. Olavs plass
NO-0130 Oslo
    

Vipps: 585136

Oslo vipps qr kode

Doner direkte til Oslo gruppen. Pengene går blant annet til leige av lokalet.

Politiet forbereder seg på å fjerne demonstranter