Sju ganger mer enn nok!

Menneskene har alt funnet syv ganger mer olje, gass og kull enn det vi forsvarlig kan forbrenne. Men Equinor leter ennå, og det er absurd.

Equitanic

Vi krever at Equinor stanser all videre leting med det samme.

Den norske regjeringen vil ikke det, og Equinor vil ikke det. De driver med utstrakt grønnvasking for å rettferdiggjøre at vi som nasjon fortsatt driver med oljeleting. Dette er grunnen til at Extinction Rebellion Norge protesterer. Det haster å snu. Vi har ingen tid å miste.

Vi mener at Equinor – og norske myndigheter – styrer oss mot katastrofen. Når vi leter etter flere oljefelt, legger vi ut på en farlig ferd mot utryddelse. Vi legger opp til å forbrenne enda mer fossil energi i en verden som allerede brenner.

Slik ser regnestykket ut: Skal vi holde oss til 1,5 graders-målet, som er anbefalt av Parisavtalen, kan vi slippe ut 150 milliarder tonn CO2 i tillegg til det vi har sluppet ut siden 1850. Men hvis vi tømmer alle felt og gruver som er i produksjon i dag, slipper vi ut hele 1000 milliarder tonn CO2 – nærmere sju ganger mer.

Stopp nå, mens vi enda har sjansen til å bevare en levelig verden for framtidas generasjoner.

VIL DU STØTTE OSS?

Støtt våre aktivister i gatene. Donasjoner går direkte til betaling av bøter og andre legale kostnader.

Kontonummer: 1254 63 04017
IBAN: NO8112546304017
BIC/SWIFT: CULTNOK1

Vipps: 569161