AKSJON MOT SCHIBSTED-NORGES ANNONSØRINNHOLD FOR EQUINOR

Extinction Rebellion Norge aksjonerte ved Schibsted-gruppens hovedkvarter mandag formiddag.

Vi krever at Schibsted-gruppen slutter å spre Equinors olje- og gasspropaganda som annonsørinnhold i sine aviser. Dersom våre krav ikke innfris vil vi gjennomføre flere aksjoner mot Schibsted.

Schibsted-Norges aviser har et papiropplag på over 750.000. I tillegg er de sterkt til stede på internett. Aviser utgjør en viktig påvirkningsfaktor i samfunnet, gjennom tillit bygd opp over lang tid. Schibsted-Norge misbruker denne tilliten til forsvar for oljenæringens langtidsplaner. Disse er i strid med klimaforpliktelser Norge har inngått med det internasjonale samfunnet.

Schibsted eier Brand Studio, som produserer annonsørinnholdet for Equinor. Schibsteds profesjonelle innholdsprodusenter hjelper altså Equinor med å påvirke folkemeningen. Målet er å hindre at det settes tidligere sluttdato for norsk produksjon av olje og gass.

Extinction Rebellion har to krav til Schibsted-gruppen:

  1. Samarbeidet med Equinor må opphøre. Equinors planer om produksjon til 2070 er i strid med globale klimamål. Propagandaen Schibsted lager og sprer for oljeselskapet truer våre barns livsbetingelser. Vi krever øyeblikkelig stans i formidling av såkalt ‘Annonsørinnhold’ for Equinor.

  2. Schibsted-Norge må gi miljøorganisasjoner plass til å svare på annonsørinnholdet fra Equinor, i samme format og omfang – med gratis hjelp fra Brand Studio. Vi krever at Schibsted-Norge hjelper miljøorganisasjonene med å trykke sannheten om klimakrisen menneskeheten er på vei inn i.

Dersom kravene ikke innfris, vil Extinction Rebellion Norge gå til nye aksjoner. Dagens protest foran Schibsted-gruppens hovedkontor er ment som et varsel.

Publisert 09. des. 2019